Kalender för Ystad Nyheter

Kalender från Liberalerna riks:

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

De liberala idéerna om frihet, demokrati, öppenhet och jämställdhet har länge varit självklara i vår del av världen. Nu utmanas de: Av de ökande klyftorna mellan dem som är födda i ett land och de som flyttar in. Av bristande kunskaper och förakt för fakta. Och av nationalister och extremister som utnyttjar människors oro. Det är dags att ta tillbaka självklarheterna.