Välkommen till Liberalerna i Ystad

Sök liberala svar här:

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

Nyheter i Skåne

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Söndag 27 oktober 2019 10:00–16:00

Minilandsmöte/Skåneråd

Vi är Liberalerna i Ystad

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Jobb ger frihet

Trygghet Säker där du bor

No response

Självklara skäl att rösta på Liberalerna

De liberala idéerna om frihet, demokrati, öppenhet och jämställdhet har länge varit självklara i vår del av världen. Nu utmanas de: Av de ökande klyftorna mellan dem som är födda i ett land och de som flyttar in. Av bristande kunskaper och förakt för fakta. Och av nationalister och extremister som utnyttjar människors oro. Det är dags att ta tillbaka självklarheterna.